Wszyscy ściągamy

Rozwój Internetu w sposób immamentny wiąże się ze wzrostem liczby naruszeń prastop_acta-300x237w autorskich i praw pokrewnych. Znakiem naszych czasów jest również powszechne zjawisko nielegalnego pobierania i udostępniania plików multimedialnych. Problematyka prawnoautorska wydaje się być stale przedmiotem zainteresowania społecznego, co dobitnie pokazały polskie wydarzenia wokół ACTA. Warto dokonać krótkiej analizy podstawowych kwestii związanych z piractwem komputerowym. Czytaj dalej

Reklamy